Našli ste súťaž o ktorej si myslíte že je podvod? Kontaktovali Vás ako výhercu a požadovali od Vás poplatky alebo číslo kreditnej karty? Informujte nás aby sme na to mohli upozorniť.