Čitateľská anketa PC REVUE a súťaž o super ceny!

Zá­le­ží nám na ná­zo­re na­šich či­ta­te­ľov. Za­poj­te sa pre­to do na­šej či­ta­teľ­skej an­ke­ty a po­môž­te eš­te viac zlep­šiť kva­li­tu a za­ují­ma­vosť PC RE­VUE. Chce­me ve­dieť, čo vás za­ují­ma, čo má­te na PC RE­VUE ra­di, čo by ste zme­ni­li, čo vám chý­ba ale­bo čo by sme ma­li ro­biť lep­šie. Vy­pl­ňte, pro­sím, krát­ky for­mu­lár, kto­rý nám po­mô­že pri ďal­šom skva­lit­ne­ní PC RE­VUE.
Na­vy­še ak vy­pl­ní­te aj svo­je kon­tak­tné úda­je, za­ra­dí­me vás do sú­ťa­že o tie­to at­rak­tív­ne ce­ny:

Čitateľská anketa PC REVUE a súťaž o super ceny!

 

 

[button-red url=”http://www.itnews.sk/tituly/pc-revue/sutaze/2015-02-04/c167573-citatelska-anketa-pc-revue-a-sutaz-o-super-ceny” target=”_blank” position=”right”]  SÚŤAŽIŤ   [/button-red]
Uvedené informácie sú získane na základe uverejnenia organizátora súťaže a za ich pravdivosť, realizáciu a prípadné škody nenesieme žiadnu zodpovednosť.


Uvedené informácie, vrátane ilustračného obrázku sú získane na základe uverejnenia organizátora súťaže. Za ich pravdivosť, realizáciu a prípadné škody, nenesie stránka esutaze.sk žiadnu zodpovednosť. Čítajte pozorne súťažné podmienky.

Vážení návštevníci, webstránka esutaze.sk používa cookies pre štatistiku a reklamné účely. Vďaka tomu vieme prispôsobovať obsah pre vás. Každý môže akceptovať alebo zakázať cookies ich povolením alebo zakázaním v svojom prehliadači. Viac informácií o cookies tu.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close